Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Welkom bij de Alliantie Voortgezet Onderwijs

De Alliantie Voortgezet Onderwijs Voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs.

De Alliantiescholen zijn:

Goed onderwijs. Dat is de ambitie van de zeven scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Goed onderwijs betekent dat de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

De Alliantiescholen hebben elk een eigen profiel, sfeer en klimaat. Samen bieden de 1250 docenten en ondersteunende diensten een breed en volledig keuzepalet voor onze 10.000 leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal.

Onze scholen werken aan de toekomst van leerlingen. Daarbij gaat het om goed onderwijs, maar ook om verantwoord burgerschap. Zorg voor de leerling is kenmerkend voor de Alliantiescholen, met aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid voor leerlingen en personeel.

Betrokkenheid bij leerlingen en ouders, samenwerking en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken het bestuur en de scholen.

Klik hier voor het jaarverslag 2015: